Regulamin


Sklep internetowy Agavit, działający pod adresem agavit.pl, prowadzony jest przez: Genoheritage Agnieszkę Pucuła , Budy Niemianowskie 72 a, 26-635 Gózd, Nip: 1180854542

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.agavit.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

I.  Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.agavit.pl

1.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strone internetową www.agavit.pl  Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

2.  Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

3.  W zamówieniu Klient dokonuje:

a. wyboru zamawianych towarów

b.  oznaczenia adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura

c.  wyboru sposobu płatności

4.  Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu wpłaty za zamówione towary (nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem)

5. W przypadku nieotrzymania wpłaty za towar w ciągu 7 dni, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

6.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

7.  W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale VI .Formy płatności i nadpłaty.

9.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

10. Klient uznaje dostawę za zrealizowaną w momencie wydania towaru z magazynu dostawcy.

II.  Zmiany w zamówieniach

1.  Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2.  Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem emaila agavit@agavit.pl lub telefonicznie pod numerem …….. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta.

3.  Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie agavit.pl

 III.  Ceny towarów

1.   Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

IV.   Czas realizacji zamówienia

1.    Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni  robocze

2.   Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

3.   Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

 Sposoby i czas dostawy w Polsce:

-  firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.

4.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V.  Koszty dostawy

1.  Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient

  • PRZESYŁKA KURIERSKA: pobranie od 18,00 zł; przelew na konto od 15,00 zł

Po wybraniu produktów koszyk automatycznie naliczy koszty .W przypadku błędu na stronie, Sklep zastrzega sobie prawo do naliczenia odpowiednich kosztów dostawy zgodnie z informacją zamieszczoną powyżej.

Prosimy o wybranie odpowiednich kosztów wysyłki, w przypadku źle wybranych zostanie doliczona opłata zgodnie z zamieszczoną informacją.

 Prawo odstąpienia od umowy

1.  Zgodnie  z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po  usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu oryginalnego opakowania. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z adnotacją „Zwrot”

2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych, zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale VI "Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VI.  Formy płatności i nadpłaty

 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem  Firmy Kurierskiej - rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,

- przelew bankowy tradycyjny - rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na rachunek Sklepu

3.    Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew bankowy.

4.    W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

 a) jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. W przypadku płatności przelewem, zwrot następuje na numer rachunku płacącego przelewem. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

b) jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.

c) jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w siedzibie Sklepu Budy Niemianowskie 72,  26-634 Gózd ; po uprzednim umówieniu terminu z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

IX.  Reklamacje

Reklamacje

Genoheritage Agnieszka Pucuła

Budy Niemianowskie 72 A, 26-630 Gózd 

Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Tel. …………..

Email: agavit@agavit.pl

Reklamacje:

Jeśli zakupiony towar został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy odesłać go zwykłą przesyłką wraz z otrzymaną fakturą. Prosimy o dopisanie na odwrocie faktury słowa reklamacja i podanie przyczyny reklamacji.

Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zwrócimy pieniądze.

Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy Ci natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

Zwrot pieniędzy:

Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu lub reklamacji zostanie dokonany w ciągu 14 dni po weryfikacji przesyłki przez obsługę działu zwrotów i reklamacji w następujący sposób:

- w przypadku gdy zamówienie opłacone było przelewem tradycyjnym lub za pobraniem zwrot  środków pieniężnych na wskazane konto bankowe.

X.  Dane osobowe

1.   Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie agavit.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.   Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

XI.  Postanowienia końcowe

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a agavit.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wysłanie mailem klientowi  faktury VAT.

2.  Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Towary oferowane w naszym sklepie przeznaczone są wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców.

4.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie agavit.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.