Stosowanie

Standardowy oprysk prewencyjny:

- oprysk 10% roztworem (1l preparatu w 9 litrach wody) co 7 – 10 dni.

Skuteczność środka widoczna jest  przy poziomie stosowania roztworu w stężeniu 4-10%.

W przypadku pojawienia się objawów chorobowych takich jak żółknięcie liści należy zastosować oprysk 25% roztworem (1l preparatu w 3 litrach wody) co 7 – 10 dni, 2 – 3 razy od momentu wystąpienia pierwszych objawów. Rośliny powinny być dokładnie pokryte roztworem, a jej ilość zależna jest od ich wielkości.

Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temp. uniemożliwiającej zamarznięcie tj. od +4 do +18 stopni C. Agavit zachowuje swoje cechy nawozowe przez czas nieograniczony. Zalecane jest jednak jego zużycie w okresie 3 lat od daty produkcji.

Środki ostrożności: Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem. Podczas stosowania zachować podstawowe środki ostrożności. W przypadku dostania się środka do oczu przemyć je czystą wodą. Używać odzież ochronną, a po wykonaniu wszelkich czynności umyć ręce.