Wyniki badań

W 2015 roku w Pracowni Uprawy i Nawożenia Warzyw Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach zostały przeprowadzone badania rolnicze, których celem była ocena przydatności stymulatora wzrostu Agavit do uprawy warzyw. Ocenę Agavitu przeprowadzono w uprawie polowej pomidora, preparat stosowano tylko w formie zabiegów dolistnych.

Agavit w stężeniu 10% zastosowano w 12 zabiegach. Pierwszy zabieg wykonano 11.06.15, po uzyskaniu informacji z Zakładu Ochrony Roślin I.O.  o zagrożeniu roślin zaraza ziemniaczaną w okolicy Skierniewic.

Uzyskane wyniki wykazały, że tak długo jak stosowany był Agavit porażenie roślin było znacznie niższe w porównaniu do roślin  na polu kontrolnym gdzie nie stosowano oprysków.

 W dniu 29.07.15  na polu, na którym prowadzono oprysk Agavitem  nie było objawów choroby, 07.08. porażenie wyniosło 5%, 12.08. również tylko 5 %.

W tym samym czasie na obiekcie kontrolnym było porażonych między 11-25% roślin, 07.08. między 26-50%, 12.08. między 26-50% roślin.

Opryski Agavitem wpłynęły również korzystnie na średnią masę owoców pomidora, średnia masa na polu nieopryskiwanym wyniosła 69,15 gram, wobec 83,08 gram na roślinach opryskiwanych.

Podsumowanie:

Zastosowanie oprysków Agavitem w uprawie pomidora gruntowego odmiany ’Calista’ F1  wpłynęło korzystnie na plonowanie zwiększając plon handlowy pomidora oraz wyraźnie zmniejszając porażenie pomidora przez zarazę ziemniaka.

 

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski

Pełny tekst badania